Zapraszamy dzieci nowo przyjęte wraz z rodzicami na zajęcia adaptacyjne do przedszkola dnia 25 czerwca o godzinie 10.00

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 zostało opublikowane na stronie www.bip.pakoslaw.pl Zakładka : sprawozdania

 

Witając wiosnę dzieci z naszego przedszkola przeszły kolorowym korowodem ulicami naszej miejscowości . Podczas spaceru dzieci miały okazję przywoływać Wiosnę wierszykami i piosenkami i głośnymi okrzykami. Tego samego dnia obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa i towarzyszy mu hasło: “Nikt nie zostanie pominięty”. Jego celem jest zagwarantowanie osobom z zespołem Downa pełnej akceptacji w społeczeństwie - Nasze przedszkolaki również przyłączyły się do akcji .

Dzięki współpracy z Poradnią psychologiczno – pedagogiczną z Rawicza, rodzice i pracownicy naszego przedszkola, jak i oddziału w Sowach uczestniczą w warsztatach pt. „ Szkoła dla rodziców i wychowawców.” Zajęcia te odbywają się cyklicznie w naszej placówce, prowadzone są przez Panią Agnieszkę Pierzchałę i Panią Beatę Tumiłowicz. Jego celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w kontaktach z dziećmi. Pomaga w nabywaniu umiejętności dialogu i kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

#RazemNaŚwięta

 

Nasze przedszkole w tym roku włączyło się do akcji „ Razem na święta” przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem programu były wszelkie działania związane z przedświątecznym wolontariatem.

Różnymi działaniami chcemy wdrożyć dzieci do sprawiania innym drobnych przyjemności, zachęcić dzieci do bezinteresownego poświęcania swojego czasu dla innych, uświadomić czym jest pomoc, uwrażliwić na potrzeby otoczenia i walkę z obojętnością wobec otoczenia.

Pierwszymi, którym mogliśmy sprawić choć trochę radości były zwierzęta ze schroniska w Henrykowie. Do zbiórki żywności, koców, artykułów pielęgnacyjnych przyłączyło się kilkoro przedszkolaków. Inną formą wolontariatu było przygotowanie dla seniorów z Gminy Pakosław drobnych upominków. Dzieci bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem pracowały, by kartki świąteczne były piękne, odświętne i sprawiły radość obdarowanym . Ostatnim przedsięwzięciem było świąteczne spotkanie dla przedszkolaków, ich rodzin i wszystkich mieszkańców, którzy mieli ochotę na wspólne z nami świętowanie. Przedszkolaki zaprezentowały świąteczne piosenki i wiersze , było wspólne kolędowanie , kiermasz ozdób świątecznych i spotkanie z gwiazdorem . Takie spotkania sprzyjają integracji społeczności, pogłębieniu kontaktów, dają możliwość zobaczenia przez rodziców zdolności artystycznych dziecka, odczuwania przyjemności ze wspólnej zabawy z dzieckiem.