W naszym przedszkolu dnia 20 października odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Zanim dzieci zostały przyjęte w poczet przedszkolaków ich starsi koledzy zaprezentowali swoje zdolności artystyczne. Nowo przyjęte dzieci również przygotowały program artystyczny, po którym nastąpiło ślubowanie. Po jego złożeniu pani dyrektor dokonała pasowania. Na pamiątkę tego ważnego dnia dzieci otrzymały dyplomy.