Dziś tj. 22 marca odbyło się kolejne "Spotkanie z muzyką". Muzyk wprowadził dzieci we wspaniały, radosny nastrój, skocznym, radosnym utworem. Dzieci poznały wygląd, sposób gry na instrumencie zwanym - flugelhornem ( skrzydłówka) i trąbką. Mogły również same spróbować jak trudna jest nauka gry na tym instrumencie.