Dzięki współpracy z Poradnią psychologiczno – pedagogiczną z Rawicza, rodzice i pracownicy naszego przedszkola, jak i oddziału w Sowach uczestniczą w warsztatach pt. „ Szkoła dla rodziców i wychowawców.” Zajęcia te odbywają się cyklicznie w naszej placówce, prowadzone są przez Panią Agnieszkę Pierzchałę i Panią Beatę Tumiłowicz. Jego celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w kontaktach z dziećmi. Pomaga w nabywaniu umiejętności dialogu i kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu.