Jak uczyć dzieci rozumienia pojęcia ojczyzny, jak uczyć szacunku do narodu? Należy zacząć od pojęć które dziecku są najbliższe – dom, rodzina, koledzy, nauczyciele, sąsiedzi itd. Zapoznawać je z obyczajami i tradycjami. 2 maja obchodzimy Święto flagi polskiej a 3 maja Święto Konstytucji 3 maja- są to bardzo ważne święta dla Polaków. Warto w tych dniach porozmawiać z dzieckiem co to znaczy słowo „ Ojczyzna”, co znaczy kochać swoja ojczyznę. Jeśli wszyscy będziemy dbali o wszystko wokół nas, będzie nam się dobrze żyło w Polsce. Zachęcamy do wykonania flagi polskiej oraz posłuchania Mazurka Dąbrowskiego.