Liczba miejsc w przedszkolu będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

 

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni, najpóźniej do dnia 21 maja do godz. 12ºº drogą mailową lub telefonicznie.

 

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu, m.in. z sal zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. dywan ,zabawki pluszowe, drewniane, książki, małe klocki, lalki, gry planszowe, puzzle.

Procedury umieszczone są na stronie internetowej przedszkola. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.

 

Szanowni Rodzice,

podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu
w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

 

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

 

Dyrektor Przedszkola

Mariola Jankowska

 

Aneks do załącznika nr 1 do zarządzenia nr 3

Zalecenia GIS z dnia 4 czerwca 2020 r. 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem

Wytyczne GIS

Zasady funkcjonowania przedszkola