Powtórzymy dziś Wasze ulubione piosenki związane z preferencjami żywieniowymi. 
Odpowiadajcie na pytania znanymi Wam zwrotami Yes, I do/No, I don' t.