Informacja o opłatach za przedszkole w czasie pandemii.
          
  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r. o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19 , przedszkole zostało zamknięte od dnia 16.03.2020r.                                                                                                                    
W skutek zawieszenia placówki opłata za żywienie w miesiącu marcu 2020 r. nie została  w całości wykorzystana .Dzieci, które kończą edukację w przedszkolu będą miały nadpłatę oddaną na konta rodziców w miesiącu lipcu. Natomiast dzieci, które będą kontynuowały pobyt w przedszkolu nadpłata zostanie  rozliczona w miesiącu wrześniu 2020r.
Dzieci , które uczęszczają obecnie do przedszkola mają nadpłatę odliczoną w danym miesiącu.