Niby tacy sami, a jednak inni

  1. Rozmowa nt. obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka.
  2. Inni, a tacy sami- słuchanie opowiadania A. Widzowskiej- JĘZYK MIGOWY- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania, dostrzeganie i szanowanie odmienności innych ludzi.
  3. Zabawy z wodą i piaskiem- zabawy badawcze- rozwijanie aktywności badawczej, zachęcanie do radosnego eksperymentowania i wyciągania wniosków
  4. Prawdziwy przyjaciel- rozmowa inspirowana wierszem J. Koczanowskiej – PRZYJACIEL- zapoznanie ze znaczeniem słowa przyjaciel, zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych i kulturalnego zwracania się do siebie.
  5. Zagadki obrazkowe- Zgadnij, co narysowałam?
  6. Skąd jesteśmy i ile mamy lat?- zajęcia matematyczne. Zapoznanie z kulturą innych krajów rozwijanie umiejętności rachunkowych.
  7. Ulubione zabawy- zabawy integracyjne inspirowane wierszem A. Widzowskiej DZIECI NA ZIEMI- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza, poznawanie zabaw dzieci z różnych stron świata
  8. Meksykańskie ponczo- zajęcia plastyczne- wzbogacanie wiadomości nt. tradycyjnego stroju Meksykanów, rozwijanie sprawności manualnej.
  9. Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty- spotkanie z rodzicami, prezentacja programu artystycznego przygotowanego przez dzieci – 31.05 godzina 16