BABCIA I DZIADEK TO SKARB

 1. Babcie i dziadkowie – rozmowa przy ilustracji . zabawy językowe „ Dzieci wiedza lepiej”
 2. Przeliczanie elementów w zbiorach , łączenie od najmniejszego do największego
 3. Laurka dla babci i dziadka – praca plastyczno – techniczna
 4. Rodzinne skarby- co to jest? – rozmowa nt rodzinnych pamiątek. „S” jak skarb – analiza słuchowa wyrazów
 5. Wszechstronna babcia – zabawa językowa , uważne słuchanie wiersza G. Strzebońskiego „ Babcia „. Rozmowa o roli babć w życiu dzieci
 6. Muffinki dla babci – grafomotoryczne dekorowanie wzorami literopodobnymi i nalepkami
 7. Wszechstronny dziadek – zabawy dramowe , pokazywanie sposobów spędzania czasu z dziadkiem
 8. Narzędzia dziadka – zabawy badawcze z wykorzystaniem magnesu
 9. Wyznaczanie trasy do babci i dziadka na kratkowym polu zgodnie z kodem
 10. Portret babci i dziadka – praca plastyczna, wyjaśnienie pojęcia portret
 11. Spotkanie z policjantem
 12. ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE , PORANNE

ZIMOWE SZALEŃSTWO

 1. Słuchanie opowiadania W.Dulemby „ Mróz na szybie” .Omówienie treści opowiadania. Cechy charakterystyczne zimy.
 2. Zapoznanie z dziełem malarskim i jego twórczą interpretacją. Analiza ilustracji i wypatrywanie niepasujących szczegółów
 3. Symbole pogodowe – rozmowa nt zjawisk pogodowych występ. zimą. Termometr – zapoznanie z różnymi rodzajami termometrów, omówienie zastosowania
 4. Praca plastyczna – „ Widok za oknem zimą”
 5. Zwierzęta zimą , rozmowa nt niesienia pomocy zwierzętom zimą . Tropy zwierząt – domino do uzupełniania
 6. Dzwonią dzwonki sań – różne rodzaje dzwonków, naśladowanie ich dźwięków, ćwiczenie spostrzegawczości
 7. Słuchanie i omówienie wiersza A.Frączek „ Na nartach” . Zwracanie uwagi na bezpieczeństwo w czasie zabaw zimowych
 8. Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 8 . Umiejętność przeliczania w zakresie osiem liczebnikami porządkowymi
 9. Krajobraz zimowy – praca plastyczna
 10. Ćwiczenia gimnastyczne , poranne, spacery

 

Świąteczny czas

1. W oczekiwaniu na choinkę - wysłuchanie opowiadania B. Ostrowickiej oraz rozmowa nt utworu

2. Wypowiedzi dzieci nt  pomocy w domu przed świętami

Zabawy sensoryczne " Co tak pachnie?"

3. Świąteczne przeliczenia- zabawy matematyczne , przeliczanie i klasyfikacja

4. Łańcuch z kół - praca plastyczno- techniczna

5. Świąteczna pomoc - rozmowa nt pomagania innym , burza mózgów

6. Pomocna dłoń - zajęcia plastyczne ,tworzenie symbolu pomagania

7. "Marzenia choinki" - analiza treści listu od choinki , rozmowa o istocie świąt ,podkreślenie wartości świąt rodzinnych

8. Pączkowa choinka - zajęcia plastyczne

9. Wigilia - wysłuchanie opowiadania W.Dulemby , rozmowa nt utworu , burza mózgów . Układanie historyjki obrazkowej według zdarzeń, opowiadanie

10. Eko - choinka - wykonanie pracy na konkurs plastyczny

11. Ćwiczenia gimnastyczne , poranne, spacery, zabawy ruchowe

Kulinarne wyzwania

 1. Spotkanie z panią kucharką, rozmowa z gościem, miniwycieczka do kuchni przedszkolnej
 2. Co to za przedmiot? zabawa dydaktyczna , nazywanie przedmiotów i określanie do czego służą
 3. Spotkanie z Mikołajem- powitanie gościa piosenką i wierszem, obdarowanie własnymi pracami plastycznymi
 4. Piramida zdrowego żywienia i stylu życia dzieci. Omówienie obecnie obowiązującej piramidy zdrowego żywienia
 5. Historyjka obrazkowa – opowiadanie porządku chronologicznego obrazków
 6. Książka kucharska – wprowadzenie do tematu zajęć. Wyjaśnienia pojęcia – przepis kulinarny. Słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej „ Gdzie kucharek sześć , tam nie ma co jeść”
 7. Zdrowa kanapka- wykonanie kanapek z zachowaniem kolejnych etapów
 8. Sześć kucharek- tworzenie zbioru sześcioelementowego. Zapoznanie z zapisem graficznym cyfry 6
 9. Praca plastyczno -techniczna „Nasze menu” ( wycinanie z gazet)
 10. Ćwiczenia poranne , gimnastyczne , spacery, zabawy ruchowe

W świecie teatru

 1. Pieczemy pierniki . Zapoznanie z legendą „ Toruńskie pierniki” wg. M. Kruger E. Stójowej
 2. Układanie historyjki obrazkowej na w/w temat według kolejności zdarzeń
 3. Lukrowanie o ozdabianie wypieczonych pierników
 4. „ W teatrze” – słuchanie opowiadania R. Jędzrzejewskiej- Wróbel „ Teatr”, burza mózgów „ Widownia i scena”
 5. Oglądanie teatrzyku kukiełkowego „ Legenda o smoku wawelskim”
 6. Kukiełka z drewnianej łyżki – praca plastyczno- techniczna
 7. Opowiadanie R. Piątkowskiej „ Aktorka” – rozm. z dziećmi nt treści . Zabawa dramowa. Pokaz filmu niemego lub teatru pantomimy
 8. Zabawy z literą „Y”
 9. Ćwiczenia manualne
 10. Ćwiczenia gimnastyczne , poranne , spacery w zależności od panujących warunków atmosferycznych, zabawy ruchowe

W świecie emocji

 1. My i nasze emocje – zajęcia edukacyjne -odkrywanie i rozpoznawanie różnych emocji , łączenie koloru z emocją. Jak się czuję – autoprezentacja ,ćwiczenia umiejętności okazywania emocji w różnych sytuacjach
 2. Analiza ilustracji- dopasowywanie emotikonów -naklejek do ilustracji.
 3. Dzień kredki w przedszkolu – oglądanie filmu edukacyjnego , jak powstają kredki
 4. Zadania plastyczno- techniczne związane z tematem dnia
 5. Podróż do krainy gniewu – wysłuchanie opowiadania G. Kasdepke „ Gniew”

„U” , jak uśmiech – reagowanie uśmiechem na wyrazy z „u”

 1. Rzeźbiarze – ćwiczenia motoryki małej z kawałka gazety formowanie wałka. Tworzenie z niego litery „u”
 2. Nasze smutki – burze mózgów
 3. Smutkiem malowane – malowanie na mokrym papierze
 4. Słuchanie wiersza R.Witka „ W krainie radości”
 5. Ćwiczenia klasyfikacji- Nasze emocje

Spacery, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne

Deszczowa muzyka

 1. Wysłuchanie opowiadania Włodzimierza Dulemby „KAPUŚNIACZEK”. Rozmowa nt. rożnych rodzajów deszczu. Rozmowa o symbolach pogodowych.

Deszczowi artyści – praca plastyczna

 1. Deszczem malowane – zabawy dramowe
 2. Zabawy badawcze z wodą
 3. Deszczowa kropelka – słuchanie opowiadania H. Bechlerowej „ Jedna srebrna kropelka”
 4. Obieg wody w przyrodzie
 5. Zabawy z literą ”k”
 6. Słuchanie wiersza „ Parasole” H. Bechlerowej
 7. Zabawy muzyczne z parasolami i pałeczkami
 8. Poznajemy cyfrę „5” – zabawy matematyczne
 9. Ćwiczenia poranne, gimnastyczne, codzienne spacery

 

Polska naszym domem

 1. Oglądanie mapy i atlasów Polski.

„Zabieram Polskę ze sobą „ – wysłuchanie wiersza E. Piotrowskiej oraz rozmowa nt jego treści

 1. Rysowanie po śladzie konturu Polski, odnajdywanie flagi Polski wśród innych flag.
 2. Narodowe rytmy- zab. matematyczne z wykorzystaniem barw narodowych
 3. Polsk mój kraj – zajęcia edukacyjne , wskazywanie najważniejszych miejsc w Polsce
 4. Praca plastyczno- techniczna „ Chorągiewki”
 5. „ Kto ty jesteś” W. Bełza – nauka na pamięć

Rozmowa nt hymnu . Słuchanie fragmentu wiersza M. Rusinka „ Symbole narodowe”- rozmowa nt jego treści

 1. 11 listopada – krótka historia dla dzieci
 2. 11 listopada – przygotowanie programu artystycznego z okazji święta
 3. Ćwiczenia gimnastyczne , zabawy ruchowe, spacery

KRAINA BEZPIECZEŃSTWA

 1. Słuchanie opowiadania „ W przeddzień Święta Zmarłych”. Wyjaśnienie pojęcia „imienin”.
 2. „ W krainie bezpieczeństwa” – rozmowa z małpką Dobrusią
 3. Karty pracy- analiza sytuacji i ocena zachowania postaci na obrazku
 4. Bezpieczny dom- zab. dydaktyczna na podstawie doświadczeń dzieci . Znajomość zasad bezpieczeństwa o raz numerów alarmowych
 5. „ Bezpieczne podróże małe i duże – słuchanie opowiadania S. Szuchowej „ Przygoda z małpką”. „ Strachy precz” – rysowanie na kartce wyobrażenia swojego strachu
 6. Ćwiczenia poranne, gimnastyka, spacery
 7. Śpiew grupowy piosenek na Dzień Niepodległości

Jesienne kołysanki

1. Ogladanie filmu edukacyjnego o mrówkach. Słuchanie wiersza M.Konopnickiej  " Przy mrowisku" i rozmowa o współpracy

2. Wzory grafomotoryczne - umiejętność rysowania po śladzie

3. Mrowisko - edukacja przez ruch

4. Leśni mieszkańcy - rozmowa, wzbogacanie wiedzy nt zwyczajów zwierząt leśnych. Sposoby przetrwania zimy

5. Makieta lasu - pr. plastyczno- techniczna

6. Rozmowa i burza mózgów " Zasady fair play"

7. Prezentacja piżam , słuchanie wiersza H. Łochockiej " Spać się chce"

8. Zabawy matematyczne - klasyfikowanie, przyporządkowywanie, przeliczanie

9. Dzień Dyni w przedszkolu - zabawy

10. Ćw. gimnastyczne , ćw. poranne , zab. ruchowe w ciągu dnia

11. Zajęcia muzyczne w przedszkolu

W KORONACH DRZEW

 1. Słuchanie wiersza J. Ficowksiego „ Drzewa jednosylabowe” i rozmowa. Poznawanie drzew, klasyfikacja. Zabawy plastyczne „ Barwne korony”.
 2. Drzewo domem zwierząt – rozmowa nt zwierząt mieszkających na drzewach lub w ich okolicach. Układanka przyrodnicza.
 3. Układanie z liści wzoru litery „l”.
 4. Badacze parku – wyjaśnienie terminu badacz . Ustalenie ,co jest nam potrzebne do obserwacji parku.
 5. Jesienne zabawy – zab. sensoryczne . Zabawy matematyczne- szacowanie liczby przedmiotów.
 6. Ćwiczenia motoryki małej
 7. „Zatrzymać jesień”- wysłuchanie opowiadania pt. „ Florentynka zatrzymuje jesień” K. Ziemnickiej.
 8. plastyczna „ Stemplowane drzewo”
 9. Ćwiczenia gimnastyczne , poranne , zabawy ruchowe, spacery, zabawy w ogrodzie.

Jak dobrze być razem

 1. Słuchanie wiersza M.Strzałkowskiej „ Pieśń o Ziemi” i rozmowa o wartościach. Ćw. spostrzegawczości- „ Znajdź różnice”
 2. Współpraca to przyjemność- rozmowa mająca na celu podkreślenie wartości współpracy- burza mózgów
 3. Wieża różności – zab. kreatywna w 2 zespołach
 4. Inny nie znaczy gorszy- rozmowa wprowadzająca
 5. Praca z lusterkiem „ oto ja”. Rozmowa o fragmencie utworu T. Kwaśniewskiego „ Jedno oko na Maroko”
 6. Zabawy dramowe , rozmowa „ Co to znaczy być miłym?”
 7. Zabawy z literą „e”
 8. Przyjaźń – ważna sprawa , rozmowa nt przyjaźni
 9. Zabawy z cyfrą „3”
 10. Ćwiczenia gimnastyczne- zest. w terenie, ćw. poranne , zabawy ruchowe