Zimowe szaleństwo

  1. Zimowy artysta – słuchanie opowiadania W. Dulemby „ Mróz na szybie” – omówienie treści, mroźne kalambury- zabawy kreatywne

  2. Zapoznanie z dziełem malarskim i jego twórcza interpretacją – analiza ilustracji, odnajdywanie niepasujących szczegółów

  3. Termometr – zabawa badawcza – poznajemy różne rodzaje termometrów

  4. Okno pogodowe – zabawa plastyczno techniczna w zespołach

  5. Zwierzęta zimą – rozmowa nt. niesienia pomocy zwierzętom zimą. Sikorka – wydzieranka

  6. Warsztaty czekoladowe

  7. Nauka wierszy na pamięć z okazji święta Babci i Dziadka

  8. „ Co mogę zrobić gdy…” - zabawy rozwijające umiejętności społeczne i myślenie logiczne. Kończenie rozpoczętych zdań

  9. Utrwalenie liczebników porządkowych w zakresie 8 – zabawa w bingo

  10. Zabawy ruchowe, zestaw ćwiczeń porannych, zestaw ćwiczeń gimnastycznych, spacery