Wakacyjne podróże

 

 1. Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej – Zaremby „ Wakacyjne podróże”- zapoznanie z globusem i kontynentami.

 2. Wakacje na wybrzeżu – praca plastyczno - techniczna

 3. Ćwiczenia oddechowe „ Na łące”

 4. Teatrzyk w przedszkolu

 5. Zabawy matematyczne „ Góralskie liczenie” – doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 10

 6. Lato – poznanie cech charakterystycznych pory roku

 7. Zestaw ćwiczeń porannych, zestaw ćwiczeń gimnastycznych, zabawy ruchowe

Zabawki ekologiczne

 

 1. Wprowadzenie do tematu wierszem I. Sikiryckiego „ Sznurek Jurka” – rozwijanie świadomości ekologicznej.

 2. Ćwiczenia logorytmiczne „ ekologiczne rytmy”

 3. Wykonanie zabawki z plastikowej butelki – zwrócenie uwagi w jaki sposób można przetwarzać odpady

 4. Co można zrobić z metalu? - poszerzanie wiedzy na temat właściwości metali, poznanie właściwości magnesu.

 5. Wykonanie pojemników na przybory z puszki

 6. Jak powstaje papier? - poznanie etapów powstawania papieru, poznanie różnych rodzai papieru.

 7. Wykonanie kilku zabawek z papieru

 8. Wyjazd do leśniczówki w Karsnolipce

 9. Ćwiczenia oddechowe „ Zapach lasu”

 10. Zestaw ćwiczeń porannych, zestaw ćwiczeń gimnastycznych, zabawy ruchowe