Karnawał

 

 • Poznanie litery „ S, s”na podstawie wiersza T. Ferenc „ O smokach”, analiza i synteza słuchowa, podawanie przykładów słów, próby czytania

 • Słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „ Bal karnawałowy i dziwne jajo” – rozwijanie mowy, poszerzanie wiedzy na temat atrakcji spotykanych na balikach

 • Słuchanie wiersza A. Frączek „ Bal przebierańców” – rozmowa na temat strojów i zabaw karnawałowych

 • Wykonanie serpentyn z papieru

 • „Na stoisku z maskami” – wprowadzenie znaku + jako dodawania, ćwiczenia w przeliczaniu

 • Zabawy w kodowanie – określanie położenia obiektu na płaszczyźnie

 • Spotkanie z policjantem – Bezpieczne ferie

 • Wyjście do biblioteki na zajęcia warsztatowe

Mijają dni, miesiące

 

 • Poznanie litery „ r, R”, analiza i synteza słuchowa, podawanie przykładów słów, próby czytania

 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „ Prawdziwy skarb”

 • Rozmowa na temat powtarzalności dni, miesięcy

 • Nauka nazw miesięcy

 • Ciekawe rymy – Doskonalenie dykcji i poczucia rytmu

 • Oglądanie różnego rodzaju zegarów i mechanizmów ich działania, poznanie zawodu zegarmistrza

 • Gimnastyka buzi i języka – ćwiczenia artykulacyjne

 • Poznanie cyfry 7, rozwijanie umiejętności przeliczenia w zakresie cyfry

 • Wykonanie pracy plastycznej – Kalendarz

 • Moja mapa skarbów – praca twórcza

Nadchodzi zima

 

 • Poznanie litery „Y” , analiza i synteza słuchowa, podawanie przykładów słów kończących się głoską „Y”, próby czytania

 • Zabawa muzyczno – ruchowa „ Taniec śnieżynek”

 • Słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „ Pierwszy śnieg i czerwone noski” – rozmowa na temat właściwego doboru ubioru o pory roku

 • Pory roku – ćwiczenia oddechowe

 • Bawimy się z bałwankami – zabawy matematyczne kształtujące orientacje przestrzenną

 • Praca plastyczna – Zimowy krajobraz

 • Rozwijanie spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo – ruchowej- układanie zimowych puzzli

 • Zimowe kodowanie z prezentami

Urządzenia elektryczne

 

 • Poznanie litery „l,L” na podstawie opowiadania A. Widzowskiej „ Lukrecja”; rozmowa na temat urządzeń elektrycznych; dzielenie słów na sylaby, analiza i synteza słuchowa wyrazów, próby czytania

 • Wprowadzenie znaków >, < ,=. Porównywanie liczebności zbiorów.

 • Dawniej i dziś – rozmowa na temat urządzeń gospodarstwa domowego w dawnych czasach i obecnie

 • Kodowanie z Mikołajem - zabawy w kodowanie

 • Praca plastyczna - „ Mikołaj”

 • Wizyta Świętego Mikołaja – zagadki i zadania od Mikołaja

 • Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas używania sprzętów elektrycznych

 • Doświadczenia z prądem

Tutaj rosły paprocie

 

 • Poznanie litery „ k, K” , analiza i synteza słuchowa, próby czytania.

 • Wysłuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „ Tymek na tropie dinozaurów” – rozmowa na temat utworu. Poznanie prawdopodobnych przyczyn wyginięcia dinozaurów

 • Wykonanie dinozaura z papieru – doskonalenie wycinania

 • Słuchanie utworu M. Terlikowskiej „ Węglowa rodzinka” – rozmowa na temat tego jakie produkty pochodzą z węgla

 • Poznanie pracy górnika na podstawie filmu edukacyjnego

 • Słuchanie opowiadania „ O czym szeptały iskierki” – rozmowa na temat tego skąd mamy węgiel. Poznanie właściwości fizycznych węgla i soli kuchennej

 • Poznanie liczby 5, przeliczanie w zakresie 5 za pomocą liczebników głównych i porządkowych

 • Zabawy w kodowanie

 • Pieczenie i lukrowanie pierników

 • Andrzejki

Znamy te baśnie

 

 • Poznanie literki „ d, D”, analiza i synteza słuchowa, próby czytania

 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „ Baba – Jaga na basenie ” - rozmowa na temat zwyciężania dobra nad złem, dostrzeganie humoru w wysłuchanym utworze

 • Wykonanie własnych bajeczek, poznanie osób które tworzą bajki

 • Wykonanie pracy plastycznej – Księżniczka na zamku

 • Poznanie figury geometrycznej – prostokąta i jego cech charakterystycznych, rozpoznawanie poznanych figur geometrycznych

 • Wykonywanie ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej

 • Słuchanie baśni i bajek
 • Udział w zabawach z okazji Dnia Kredki

 • Zabawy w kodowanie