Moja droga do przedszkola

 

  1. Poznanie zasad ruchu drogowego

  2. Zapoznanie z figurą geometryczną – Kołem- rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy

  3. Utrwalenie wyglądu pojazdów uprzywilejowanych

  4. Utrwalenie numerów alarmowych

  5. Dzielenie słów na sylaby i głoski

  6. Zapoznanie z wybranymi znakami ruchu drogowego

  7. Malowanie farbami pracy plastycznej pt „ Ruch uliczny”

  8. Nauka piosenki „ O przechodzeniu przez ulicę”

  9. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne, spacery, zabawy na placu