Karnawał

 

 • Poznanie litery „ S, s”na podstawie wiersza T. Ferenc „ O smokach”, analiza i synteza słuchowa, podawanie przykładów słów, próby czytania

 • Słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „ Bal karnawałowy i dziwne jajo” – rozwijanie mowy, poszerzanie wiedzy na temat atrakcji spotykanych na balikach

 • Słuchanie wiersza A. Frączek „ Bal przebierańców” – rozmowa na temat strojów i zabaw karnawałowych

 • Wykonanie serpentyn z papieru

 • „Na stoisku z maskami” – wprowadzenie znaku + jako dodawania, ćwiczenia w przeliczaniu

 • Zabawy w kodowanie – określanie położenia obiektu na płaszczyźnie

 • Spotkanie z policjantem – Bezpieczne ferie

 • Wyjście do biblioteki na zajęcia warsztatowe

Mijają dni, miesiące

 

 • Poznanie litery „ r, R”, analiza i synteza słuchowa, podawanie przykładów słów, próby czytania

 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „ Prawdziwy skarb”

 • Rozmowa na temat powtarzalności dni, miesięcy

 • Nauka nazw miesięcy

 • Ciekawe rymy – Doskonalenie dykcji i poczucia rytmu

 • Oglądanie różnego rodzaju zegarów i mechanizmów ich działania, poznanie zawodu zegarmistrza

 • Gimnastyka buzi i języka – ćwiczenia artykulacyjne

 • Poznanie cyfry 7, rozwijanie umiejętności przeliczenia w zakresie cyfry

 • Wykonanie pracy plastycznej – Kalendarz

 • Moja mapa skarbów – praca twórcza

Nadchodzi zima

 

 • Poznanie litery „Y” , analiza i synteza słuchowa, podawanie przykładów słów kończących się głoską „Y”, próby czytania

 • Zabawa muzyczno – ruchowa „ Taniec śnieżynek”

 • Słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „ Pierwszy śnieg i czerwone noski” – rozmowa na temat właściwego doboru ubioru o pory roku

 • Pory roku – ćwiczenia oddechowe

 • Bawimy się z bałwankami – zabawy matematyczne kształtujące orientacje przestrzenną

 • Praca plastyczna – Zimowy krajobraz

 • Rozwijanie spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo – ruchowej- układanie zimowych puzzli

 • Zimowe kodowanie z prezentami

Urządzenia elektryczne

 

 • Poznanie litery „l,L” na podstawie opowiadania A. Widzowskiej „ Lukrecja”; rozmowa na temat urządzeń elektrycznych; dzielenie słów na sylaby, analiza i synteza słuchowa wyrazów, próby czytania

 • Wprowadzenie znaków >, < ,=. Porównywanie liczebności zbiorów.

 • Dawniej i dziś – rozmowa na temat urządzeń gospodarstwa domowego w dawnych czasach i obecnie

 • Kodowanie z Mikołajem - zabawy w kodowanie

 • Praca plastyczna - „ Mikołaj”

 • Wizyta Świętego Mikołaja – zagadki i zadania od Mikołaja

 • Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas używania sprzętów elektrycznych

 • Doświadczenia z prądem

Tutaj rosły paprocie

 

 • Poznanie litery „ k, K” , analiza i synteza słuchowa, próby czytania.

 • Wysłuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „ Tymek na tropie dinozaurów” – rozmowa na temat utworu. Poznanie prawdopodobnych przyczyn wyginięcia dinozaurów

 • Wykonanie dinozaura z papieru – doskonalenie wycinania

 • Słuchanie utworu M. Terlikowskiej „ Węglowa rodzinka” – rozmowa na temat tego jakie produkty pochodzą z węgla

 • Poznanie pracy górnika na podstawie filmu edukacyjnego

 • Słuchanie opowiadania „ O czym szeptały iskierki” – rozmowa na temat tego skąd mamy węgiel. Poznanie właściwości fizycznych węgla i soli kuchennej

 • Poznanie liczby 5, przeliczanie w zakresie 5 za pomocą liczebników głównych i porządkowych

 • Zabawy w kodowanie

 • Pieczenie i lukrowanie pierników

 • Andrzejki

Znamy te baśnie

 

 • Poznanie literki „ d, D”, analiza i synteza słuchowa, próby czytania

 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „ Baba – Jaga na basenie ” - rozmowa na temat zwyciężania dobra nad złem, dostrzeganie humoru w wysłuchanym utworze

 • Wykonanie własnych bajeczek, poznanie osób które tworzą bajki

 • Wykonanie pracy plastycznej – Księżniczka na zamku

 • Poznanie figury geometrycznej – prostokąta i jego cech charakterystycznych, rozpoznawanie poznanych figur geometrycznych

 • Wykonywanie ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej

 • Słuchanie baśni i bajek
 • Udział w zabawach z okazji Dnia Kredki

 • Zabawy w kodowanie

W świecie teatru

 

 • Wycieczka do manufaktury bombek w Krośnicach, poznanie etapów powstawania bombek, udział w warsztatach

 • Poznanie literki „t, T”, analiza i synteza słuchowa, próby czytania

 • Wysłuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „ Marzenia senne” – rozmowa na temat treści utworu

 • Rozwiązywanie zagadek słownych

 • Poznanie liczby 4, przeliczanie za pomocą liczebników głównych i porządkowych

 • Rozmowa na temat teatru , jego budowy, funkcji jaka spełnia.

 • Udział w przedstawieniu „ Szewczyk Dratewka”

 • Poznanie różnych rodzajów pacynek występujących w teatrze

 • Pasowanie na przedszkola

Jesienne nastroje

 • Utrwalenie kolorów, nazw i wyglądu figur geometrycznych

 • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „ Sposób na nudę”. Burza mózgów „ Co robić podczas jesiennej szarugi”

 • Poznanie liter „ i, I”, analiza i synteza słuchowa

 • Wykonanie doświadczenia pozwalającego sprawdzić , które przedmioty pływają a które toną

 • Poznanie cyklu krążenia wody w przyrodzie

 • Poznanie i wyznaczanie części wspólnej zbiorów

 • Poznanie zjawisk atmosferycznych: deszcz, burza, ulewa. Skutków zbyt wielkich opadów deszczu lub jego braku.

 • Udział w uroczystości – Święta Niepodległości

Jesień na działce

 

 • słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „ Kolega z Afryki” – rozpoznawanie i nazywanie warzyw

 • poznanie litery „e, E”

 • dzielenie słów na sylaby i głoski

 • wykonanie eksperymentu kulinarnego – sałatka jarzynowa

 • wykonanie pracy plastycznej „ Warzywne stemple”

 • poznanie zapisu cyfrowego liczby 3 ; doskonalenie umiejętności przeliczania, dopełniania,

 • nazywanie kierunków : w prawo, w lewo, w gorę, w dół,

 • ćwiczenia w kodowaniu

 • ćwiczenia na koncentrację uwagi

 

Co robią zwierzęta jesienią?

 • słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej " Przyjaciele z Choinowego lasu" - rozmowa na temat zwyczajów jesiennych zwierząt
 • poznanie litery O,o
 • poznanie pokarmów jakie są spożywane przez wybrane zwierzęta leśne
 • rozwiązywanie zagadek o zwierzętach leśnych, tworzenie własnych zagadek
 • poznanie cyfry 1 i 2 , rozwijanie umiejętności liczenia
 • wykonanie zabaw badawczej " Jak grubość łupiny wpływa na kiełkowanie"
 • praca twórcza " Wielki jesienny plan"
 • praca plastyczna " Jeż"
 • rozpoznawanie dźwięków - zagadki słuchowe
 • rozmowy na temat bezpieczeństwa podczas poruszania się po lesie
 • poznanie pracy leśnika

Jesień w sadzie

 

 • słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „ Owocowe smakołyki” – rozpoznawanie i nazywanie owoców krajowych oraz egzotycznych

 • poznanie litery „a,A”

 • dzielenie słów na sylaby i głoski

 • Wykonanie eksperymentu kulinarnego – kompot owocowy

 • Wykonanie pracy plastycznej „ Kosz z owocami”

 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dopełniania,

 • poznanie figury geometrycznej – kwadratu oraz jego cech charakterystycznych

 • ćwiczenia w kodowaniu

 • ćwiczenia na koncentrację uwagi

 • uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Nadeszła jesień

 

 • Wysłuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „ O dwóch dębach”- rozmowa na temat drzew liściastych oraz ich owoców

 • Rozróżnianie i poprawne wymawianie głoski b,p

 • Utrwalanie umiejętności nazywania kierunków na kartce papieru ( lewo, prawo, góra, dół)

 • Rozróżnianie grzybów jadalnych i trujących

 • Klasyfikowanie obrazków wg jednej cechy

 • Spotkanie z policjantem

 • Dzień jabłka – zabawy i zagadki

 • Wykonanie pracy plastycznej„ Grzyby”- doskonalenie umiejętności wycinania

 • Wykonanie pracy plastycznej „ Jesienne liście” – technika frottage

 • Obserwacja naturalnego środowiska

   29