</p

 

Zima

 1. Poznanie małej, wielkiej, drukowanej – 5l, pisanej – 6l litery „N” na podstawie wiersza J. Brzechwy „ Narciarz”, dzielenie słów na sylaby, głoski, podawanie przykładów słów posiadających głoskę, czytanie prostych tekstów.

 2. Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8 , ćwiczenia w przeliczaniu

 3. Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej – Zaremby „ Zimowy las” – utrwalenie nazw zwierząt leśnych oraz zwyczajów zimowych

 4. Wykonanie pracy plastycznej – Głodne ptaszki

 5. Ćwiczenia oddechowe „ Ptasie odgłosy”

 6. Utrwalenie wyglądu i naz figur geometrycznych – zabawy matematyczne

 7. Warsztaty czekoladowe

 8. Słuchanie opowiadania L. Krzemienieckiej „ Jak się krasnal z borsukiem na spacer wybrali” – poznanie zwierząt które prowadzą nocny tryb życia

 9. Praca plastyczna w zespołach – Nocne zwierzęta

 10. nauka wierszy na pamięć z okazji święta Babci i Dziadka

 11. Zabawy ruchowe, zestaw ćwiczeń porannych, zestaw ćwiczeń gimnastycznych, spacery