Oprócz zajęć wspólnych zapewniamy zajęcia dodatkowe: język angielski, religia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, chórek śpiewające skrzaty, zajęcia korekcyjno kompensacyjne.

Zajęcia dodatkowe są bezpłatne. Służą rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci lub usprawnianiu i korygowaniu funkcji rozwojowych.

 Zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  organizowane są dla wszystkich potrzebujących bez względu na liczbę zgłoszonych dzieci.

Tu powinien być opis obrazka

Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy dziecka - jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jaki i usuwać wszelkie nieprawidłowości.

Zajęcia prowadzi Joanna Nowak

Tu powinien być opis obrazka

Prowadzona jest przez Julite Barteczka

Tu powinien być opis obrazka

Zajęcia taneczne wspierają rozwój dziecka we wszystkich sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, a nawet duchowej. Taniec rozwija prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała, orientację czasowo-przestrzenną, szybkość reakcji. Angażując zmysły: słuch, wzrok, dotyk, ruch stymuluje integrację sensoryczną. Ułatwia procesy adaptacyjne, kształtuje poczucie własnej wartości, pewność siebie, samodzielność i komunikatywność.