Oprócz zajęć wspólnych zapewniamy zajęcia dodatkowe: język angielski, religia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, chórek śpiewające skrzaty, zajęcia korekcyjno kompensacyjne.

Zajęcia dodatkowe są bezpłatne. Służą rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci lub usprawnianiu i korygowaniu funkcji rozwojowych.

 Zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  organizowane są dla wszystkich potrzebujących bez względu na liczbę zgłoszonych dzieci.

Tu powinien być opis obrazka

prowadzony jest we wszystkich grupach wiekowych. Dokładamy wszelkich starań aby dostarczyć dzieciom pozytywnych doświadczeń związanych z poznawaniem nowego języka oraz rozbudzić w nich chęć do dalszej nauki języków obcych.

Zajęcia prowadzone są przez Małgorzatę Jurdeczkę

Tu powinien być opis obrazka

prowadzona jest we wszystkich grupach wiekowych.

Zajęcia prowadzą Anna Pałka, Mariola Jankowska