Drodzy Rodzice. Nasze przedszkole organizuje konkurs rodzinny, w grupie trzylatków na najładniejszą i najśmieszniejszą dynię z okazji zbliżającego się święta Halloween. Dynie będą przyjmowane do 28 października. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas pomarańczowego dnia 30.10.2015 roku. Zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców do ubrania się na pomarańczowo.

Dnia 18.11.15r. (środa) od godz.9.00 w przedszkolu robione będą zdjęcia retro dzieciom ze wszystkich grup. Strój dziecka zapewnia firma Foto Gama Lublin. W komplecie - dwa zdjęcia w formacie 15x21cm i dwa 10x15cm w okładce. Zakup zdjęć będzie dobrowolny. Cena kompletu - 28 zł

 

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne - pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Z wielką dumą i radośœcią informujemy, że Nasze Przedszkole zostało wytypowane do udziału w pilotażowym programie profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje i Urząd Dzielnicy Naszego Miasta.

Naczelną zasadą wszystkich pracowników Naszego Przedszkola jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownik przedszkola traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie.

Wprowadziliśmy monitoring w Naszym Przedszkolu, gdyż kwestie bezpieczeństwa w naszej placówce są kluczowe.