Formalności, jakich należy dopełnić aby otrzymać ulgę, opisujemy poniżej...