Wizja

01Każde dziecko jest dla nas ważne. Jest indywidualnością, do której poszukujemy nieraz trudnego do odnalezienia klucza. Zrobimy wszystko, aby czuło się bezpieczne i szczęśliwe.

02Wychowankowie naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy. Dzieci maja możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.

03Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne są dostosowane do możliwości rozwojowych dziecka i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacające wiedzę o otaczającym świecie.

04Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zajęć, Są dobrze przygotowane do swojej pracy. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, pracując z pasją ciągle doskonalą swoje umiejętności.

05Nasze przedszkole jest przytulne, ciepłe i kolorowe. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki.

06Dzięki naszym działaniom przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, a zyskują na tym nasze dzieci.

07Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby o oczekiwania. Angażuje Rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą.

08Nasze przedszkole stoi w zieleni, z daleka od ruchliwych tras i miejskiego gwaru. W pełni wykorzystujemy otoczenie budynku. Razem uczymy troski o środowisko i uczymy szacunku dla przyrody. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci ma świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.