Nasze atuty

Organizując pracę wychowawczo-dydaktyczną:

01stosujemy nowoczesne metody pracy, ciekawe formy, różnorodne środki dydaktyczne aby rozbudzić i rozwijać naturalny potencjał i zainteresowania indywidualne dzieci;

02pracujemy w oparciu o własne programy autorskie oraz innowacje pedagogiczne;

03od kilku lat bierzemy udział w ogólnopolskiej kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom, a od roku 2004 należymy do Klubu Czytających Przedszkoli;

0414 października 2006 roku otrzymaliśmy certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości;

05w roku szkolnym 2008/09 i 2009/10 roku realizowałyśmy projekt WINDOW w ramach programu Socrates Comenius współpracując z przedszkolami na Węgrzech i w Czechach;

06jesteśmy organizatorem Regionalnego Przeglądu Zespołów Tanecznych "ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLE";

07dbamy o potrzeby i zainteresowania indywidualne dzieci zapewniając im możliwość korzystania z zajęć dodatkowych organizowanych w ramach realizowanych corocznie projektów edukacyjnych i innowacji pedagogicznych;

08w ostatnich latach w przedszkolu były realizowane następujące innowacje pedagogiczne: Mali filmowcy, Poznajemy kosmos, Mali kucharze, Przedszkolak fotografem, Dziecięce podróże małe i duże, Pies przyjacielem i nie tylko.

09dzieci miały możliwość brać udział w zajęciach kółka plastycznego oraz małych naukowców;

10od kilku lat współpracujemy z Ośrodkiem Regionalnym w Żorach- Osinach, biorąc udział z dziećmi w organizowanych tam zajęciach.

09dzieci mają możliwość w ramach codziennych zajęć pod okiem instruktora tańca doskonalić swoje umiejętności taneczne;

10w roku szkolnym 2013/2014 przyznano nam tytuł "Przedszkole w ruchu";.

10największą nagrodą za naszą pracę jest uśmiech dziecka, radość w jego oczach oraz liczne dyplomy za udział w konkursach;