Moje przedszkole

 

- Utrwalanie znajomości imion koleżanek i kolegów z grupy

- Słuchanie i rozmowa na temat opowiadania B. Szelągowskiej „ Powrót do przedszkola”

- Nauka piosenki „ Zbójnicy w przedszkolu”

- Rozmowa na temat „ jakie zasady obowiązują w przedszkolu”

- Tworzenie kodeksu grupowego

- Rozwijanie umiejętności różnicowania, porównywania i określania przedmiotów

- Wykonanie pracy plastycznej „ Moja sala”

- Rozpoznawanie i określanie przeznaczenia pomieszczeń przedszkola