Droga do przedszkola

 

- Słuchanie i rozmowa na temat opowiadania B. Szelągowskiej „Michalina i bezpieczeństwo na drodze”

- Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym

- Rozróżnianie prawidłowych i nie prawidłowych zachowań w ruchu ulicznym

- Nauka właściwego przechodzenia przez ulicę

- Wyróżnianie głoski w nagłosie, wyjaśnienie pojęcia głoski i litery

- Poznanie figury geometrycznej – Koła

- Poznanie i rozpoznawanie nazw samochodów specjalistycznych

- Utrwalenie numerów alarmowych, nauka poprawnej rozmowy z numerem alarmowym

- Wykonanie pracy plastycznej „ Mój Telefon”

- Wykonanie pracy plastycznej „ Znaki drogowe”

- Wyróżnianie pojazdów ze względu na miejsce, w którym się poruszają