To były wakacje

 

 • Wysłuchanie i rozmowa na temat treści utworu H. Zdzitowieckiej „ Muszka w bursztynie”

 • Poznawanie właściwości bursztynu

 • Poznawanie różnych regionów Polski

 • Wskazywanie na mapie wybranych miejsc w Polsce

 • Rozpoznawanie części ciała swoich i swoich przyjaciół

 • Rozpoznawanie zdjęć, których nazwy rozpoczynają się taką samą głoską

 • Rozpoznawanie przedmiotów/pamiątek za pomocą dotyku

 • Nauka piosenki „ Kolorowe liście”

 • Wykonanie pracy plastycznej „ Wędrujemy po naszym kraju”

 • Wykonanie pracy plastycznej „ Moje wakacje”

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych, zabawy ruchowe, spacery, zabawy na koncentrację uwagi