Żegnamy lato

 1. Słuchanie wiersza N. Usenko „ Puchatkowe lato” i rozmowa nt. utworu.
 2. Opowiadania dzieci o wakacyjnych przygodach
 3. 4,5latki karty pracy 15-19
 4. Zabawa słowna „ Dokończenie zdania” wakacje były…..ponieważ…..
 5. Zabawy matematyczne, klasyfikowanie wakacyjnych skarbów/ przeliczanie/ porównywanie liczebności
 6. Zabawy z literą „ a ”
 7. Słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej „ Muszka w bursztynie”
 8. Zabawa badawcza ukazująca elektrostatyczność bursztynu
 9. Relaks przy odgłosach morza
 10. Słuchanie opowiadania W.Widłaka „ Góra” i rozmowa na temat treści.
 11. Praca plastyczna- „niewidoczna pajęczyna”, „ wakacyjne wspomnienia” , „ żegnamy lato”.