Nadeszła jesień

 

 • Wysłuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „ O dwóch dębach”- rozmowa na temat drzew liściastych oraz ich owoców

 • Rozróżnianie i poprawne wymawianie głoski b,p

 • Utrwalanie umiejętności nazywania kierunków na kartce papieru ( lewo, prawo, góra, dół)

 • Rozróżnianie grzybów jadalnych i trujących

 • Klasyfikowanie obrazków wg jednej cechy

 • Spotkanie z policjantem

 • Dzień jabłka – zabawy i zagadki

 • Wykonanie pracy plastycznej„ Grzyby”- doskonalenie umiejętności wycinania

 • Wykonanie pracy plastycznej „ Jesienne liście” – technika frottage

 • Obserwacja naturalnego środowiska

   29