Zaczarowana jesień

 1. Wyjazd na wycieczkę do Żmigrodu. Warsztaty „ Cudowności krainy drzew”.
 2. Jesienne mandale – zapozn. dzieci z pojęciem mandala. Słuchanie wiersza M. Strzałkowskiej „ Zielony, żółty, rudy, brązowy”, rozmowa.
 1. Jesienne mandale – ułożenie grupowego mandala.
 2. Chętne dzieci- kolorowanie mandali.
 3. Zabawy z litera „m”.
 4. Sezonowe smaki -uważne słuchanie opowiadania „ Wiśniowa historia” I. Landam, rozmowa nt. treści opowiadania.

        Owocowa matematyka.

 1. Warzywne szaleństwo- zabawy sensoryczne, wskazywanie ich jadalnej części.

        Pary- zabawy z cyfrą 2

 1. Praca plastyczno- techniczna „ Marchewki”.
 2. Czego potrzeba roślinom?- historyjka obrazkowa , omówienie kolejności prac w ogrodzie czy sadzie
 3. Sadzenie cebulek – obserwacja długotrwała
 4. Ćwiczenia gimnastyczne

          - poranne

          - zabawy ruchowe

          - spacery, zabawy w ogrodzie