Jak dobrze być razem

  1. Słuchanie wiersza M.Strzałkowskiej „ Pieśń o Ziemi” i rozmowa o wartościach. Ćw. spostrzegawczości- „ Znajdź różnice”
  2. Współpraca to przyjemność- rozmowa mająca na celu podkreślenie wartości współpracy- burza mózgów
  3. Wieża różności – zab. kreatywna w 2 zespołach
  4. Inny nie znaczy gorszy- rozmowa wprowadzająca
  5. Praca z lusterkiem „ oto ja”. Rozmowa o fragmencie utworu T. Kwaśniewskiego „ Jedno oko na Maroko”
  6. Zabawy dramowe , rozmowa „ Co to znaczy być miłym?”
  7. Zabawy z literą „e”
  8. Przyjaźń – ważna sprawa , rozmowa nt przyjaźni
  9. Zabawy z cyfrą „3”
  10. Ćwiczenia gimnastyczne- zest. w terenie, ćw. poranne , zabawy ruchowe