Jesień w sadzie

 

  • słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „ Owocowe smakołyki” – rozpoznawanie i nazywanie owoców krajowych oraz egzotycznych

  • poznanie litery „a,A”

  • dzielenie słów na sylaby i głoski

  • Wykonanie eksperymentu kulinarnego – kompot owocowy

  • Wykonanie pracy plastycznej „ Kosz z owocami”

  • doskonalenie umiejętności przeliczania, dopełniania,

  • poznanie figury geometrycznej – kwadratu oraz jego cech charakterystycznych

  • ćwiczenia w kodowaniu

  • ćwiczenia na koncentrację uwagi

  • uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej