Jesień na działce

 

  • słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „ Kolega z Afryki” – rozpoznawanie i nazywanie warzyw

  • poznanie litery „e, E”

  • dzielenie słów na sylaby i głoski

  • wykonanie eksperymentu kulinarnego – sałatka jarzynowa

  • wykonanie pracy plastycznej „ Warzywne stemple”

  • poznanie zapisu cyfrowego liczby 3 ; doskonalenie umiejętności przeliczania, dopełniania,

  • nazywanie kierunków : w prawo, w lewo, w gorę, w dół,

  • ćwiczenia w kodowaniu

  • ćwiczenia na koncentrację uwagi