W KORONACH DRZEW

 1. Drzewa jednosylabowe – słuchanie wiersza J. Ficowskiego oraz rozmowa nt. treści utworu. Zapoznanie z różnymi rodzajami drzew, klasyfikacja poznanych drzew na iglaste i liściaste, przeliczanie( klon, świerk, wiąz, dąb, buk, cis, grab) drzewa o nazwie wielosylabowej (brzoza, wierzba, jarząb, wiśnia, jabłoń, topola)
 2. Jak wygląda drzewo?- nazywanie poszczególnych części drzewa ( korona, gałęzie, pień, korzenie)
 3. Drzewo domem zwierząt- zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na drzewach lub w ich okolicy ( dzięcioł czarny, żmija zygzakowata, wiewiórka, jeż, jastrząb, dzik, puchacz, kruk, kowalik, wilga, pszczoła, salamandra plamista)
 4. „L” jak Lupa ćwiczenia analizy słuchowej i percepcji wzrokowej
 5. Liściaste „L”- prezentacja graficznego zapisu litery „L” oraz ” l”
 6. Ile razy zastukał dzięcioł? Zabawa słuchowa z elementem przeliczania
 7. Kasztanowe masaże- zabawy relaksacyjne, masaże z wykorzystaniem kasztanów
 8. Jesienne układanki-ćwiczenie spostrzegawczości, liczenie i odtwarzanie układu elementów
 9. BADACZE PARKU- wyjaśnienie pojęcia „BADACZ”, ustalenie listy przedmiotów potrzebnych do obserwacji parku. Wycieczka do parku- obserwacja interesujących okazów przyrody. Zabawa relaksacyjna, wsłuchiwanie się w odgłosy parku. Zabawy multisensoryczne z elementami drzewoterapii, rozpoznawanie poznanych drzew.
 10. Wykonanie grupowej mandali z darów jesieni ( liście, jarzębina)
 11. 4, 5 latki- zadania w kartach pracy- ćwiczenie spostrzegawczości, uzupełnianie zdjęć zwierząt
 12. 3 latki- malowanie jeża, domalowywanie mu kolcy
 13. NA OKO- zabawa matematyczna, szacowanie liczby przedmiotów, używanie zwrotów „WIĘCEJ”, „MNIEJ”, „TYLE SAMO”, przeliczanie
 14. Jesienne pejzaże- składanie obrazka z części/ Liściowy lisek- zabawa plastyczna
 15. Zatrzymać Jesień- wysłuchanie opowiadania pt.: „ Florentynka zatrzymuje Jesień” Katarzyny Ziemnickiej, rozmowy i zabawy z pacynką.
 16. Ćwiczenia poranne codziennie, Ćwiczenia gimnastyczne 1x w tygodniu, spacery.