W KORONACH DRZEW

  1. Słuchanie wiersza J. Ficowksiego „ Drzewa jednosylabowe” i rozmowa. Poznawanie drzew, klasyfikacja. Zabawy plastyczne „ Barwne korony”.
  2. Drzewo domem zwierząt – rozmowa nt zwierząt mieszkających na drzewach lub w ich okolicach. Układanka przyrodnicza.
  3. Układanie z liści wzoru litery „l”.
  4. Badacze parku – wyjaśnienie terminu badacz . Ustalenie ,co jest nam potrzebne do obserwacji parku.
  5. Jesienne zabawy – zab. sensoryczne . Zabawy matematyczne- szacowanie liczby przedmiotów.
  6. Ćwiczenia motoryki małej
  7. „Zatrzymać jesień”- wysłuchanie opowiadania pt. „ Florentynka zatrzymuje jesień” K. Ziemnickiej.
  8. plastyczna „ Stemplowane drzewo”
  9. Ćwiczenia gimnastyczne , poranne , zabawy ruchowe, spacery, zabawy w ogrodzie.