Jesienne kołysanki 

 1. Spacer po lesie- zabawa logopedyczna
 2. Pracowite mieszkanki lasu- oglądanie filmu o mrówkach, słuchanie wiersza M. Konopnickiej, rozmowa o wyglądzie mrowiska i roli współpracy mrówek
 3. 4, 5 latki karty pracy- doskonalenie percepcji wzrokowej, kształtowanie umiejętności rysowania po śladzie, przeliczanie elementów.
 4. Leśni mieszkańcy- rozmowa, wzbogacanie wiedzy na temat zwyczajów zwierząt leśnych, ich środowiska życia oraz sposobów przetrwania zimy.
 5. Zwierzęta Zimą- zabawy matematyczne, klasyfikowanie zwierząt pod względem sposobu przetrwania Zimy.
 6. Zabawy z literą „i”- prezentacja obrazu graficznego litery „i”, wskazywanie przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się głoską „i”
 7. 4,5latki- odnajdywanie na ilustracji obrazków rozpoczynających się głoską „i”, dzielenie wyrazów na sylaby, kolorowanie obrazków  
 8. Co to za zwierzę?- zabawa tematyczna rozpoznawanie zwierząt po sylwetach częściowo zakrytych
 9. Makieta lasu- praca plastyczno-techniczna w grupach
 10. Plastelinowe zwierzęta- praca plastyczno-techniczna, wykonanie zwierząt leśnych z plasteliny
 11. Sprzęt sportowy- zabawa tematyczna, poznawanie sprzętów i akcesoriów do ćwiczeń.
 12. Zasady Fair play- rozmowa i burza mózgów na temat kulturalnego i sprawiedliwego uczestniczenia w grach i zawodach sportowych
 13. Jesienna gimnastyka zwierząt- ćwiczenia gimnastyczne
 14. Ruch to zdrowie- praca z obrazkiem i na podstawie doświadczeń dzieci.
 15. Kołysanki na zimowy sen- wysłuchanie wiersza H. Łochockiej. Rozmowa nt. konieczności wysypiania się, o konsekwencjach zbyt małej ilości snu( rozdrażnienie, choroby, brak humoru, zmęczenie)
 16. 4, 5 latki-Karty pracy- rozpoznawanie zwierząt zasypiających na zimę     
 17. Spiżarnia pełna smakołyków- zabawa matematyczna, przyporządkowanie zwierzętom ich pokarmów, przeliczanie elementów. Uzupełnianie spiżarni pod dyktando nauczyciela.
 18. Ćwiczenia poranne- codziennie, gimnastyka 1x w tygodniu, spacery.