Jesienne kołysanki

1. Ogladanie filmu edukacyjnego o mrówkach. Słuchanie wiersza M.Konopnickiej  " Przy mrowisku" i rozmowa o współpracy

2. Wzory grafomotoryczne - umiejętność rysowania po śladzie

3. Mrowisko - edukacja przez ruch

4. Leśni mieszkańcy - rozmowa, wzbogacanie wiedzy nt zwyczajów zwierząt leśnych. Sposoby przetrwania zimy

5. Makieta lasu - pr. plastyczno- techniczna

6. Rozmowa i burza mózgów " Zasady fair play"

7. Prezentacja piżam , słuchanie wiersza H. Łochockiej " Spać się chce"

8. Zabawy matematyczne - klasyfikowanie, przyporządkowywanie, przeliczanie

9. Dzień Dyni w przedszkolu - zabawy

10. Ćw. gimnastyczne , ćw. poranne , zab. ruchowe w ciągu dnia

11. Zajęcia muzyczne w przedszkolu