KRAINA BEZPIECZEŃSTWA

  1. Słuchanie opowiadania „ W przeddzień Święta Zmarłych”. Wyjaśnienie pojęcia „imienin”.
  2. „ W krainie bezpieczeństwa” – rozmowa z małpką Dobrusią
  3. Karty pracy- analiza sytuacji i ocena zachowania postaci na obrazku
  4. Bezpieczny dom- zab. dydaktyczna na podstawie doświadczeń dzieci . Znajomość zasad bezpieczeństwa o raz numerów alarmowych
  5. „ Bezpieczne podróże małe i duże – słuchanie opowiadania S. Szuchowej „ Przygoda z małpką”. „ Strachy precz” – rysowanie na kartce wyobrażenia swojego strachu
  6. Ćwiczenia poranne, gimnastyka, spacery
  7. Śpiew grupowy piosenek na Dzień Niepodległości