Polska naszym domem

  1. Oglądanie mapy i atlasów Polski.

„Zabieram Polskę ze sobą „ – wysłuchanie wiersza E. Piotrowskiej oraz rozmowa nt jego treści

  1. Rysowanie po śladzie konturu Polski, odnajdywanie flagi Polski wśród innych flag.
  2. Narodowe rytmy- zab. matematyczne z wykorzystaniem barw narodowych
  3. Polsk mój kraj – zajęcia edukacyjne , wskazywanie najważniejszych miejsc w Polsce
  4. Praca plastyczno- techniczna „ Chorągiewki”
  5. „ Kto ty jesteś” W. Bełza – nauka na pamięć

Rozmowa nt hymnu . Słuchanie fragmentu wiersza M. Rusinka „ Symbole narodowe”- rozmowa nt jego treści

  1. 11 listopada – krótka historia dla dzieci
  2. 11 listopada – przygotowanie programu artystycznego z okazji święta
  3. Ćwiczenia gimnastyczne , zabawy ruchowe, spacery