Polska naszym domem

 1. Zabieram Polskę ze sobą- wysłuchanie wiersza E. Piotrowskiej oraz rozmowa na temat jego treści
 2. Góry, morze i jeziora- dopasowywanie obrazków do poszczególnych części mapy Polski
 3. Narodowe rytmy- zabawa matematyczna z wykorzystaniem narodowych barw
 4. Polska- mój kraj- wskazywanie najważniejszych miejsc w Polsce
 5. 4, 5 latki- plątaninka, ćwiczenia spostrzegawczości i grafomotoryki
 6. Poznajemy naszych sąsiadów- zapoznanie z państwami graniczącymi z Polską, zabawy językowe
 7. Narodowy quiz- zagadki nawiązujące do tematyki zajęć
 8. Symbole Narodowe- słuchanie fragmentu wiersza M. Rusinka i rozmowa na temat jego treści
 9. Jeszcze Polska nie zginęła- rozmowa na temat hymnu, ustalenie definicji, opowieść o historii hymnu
 10. Flaga Polski- malowanie farbami w konturach
 11. Nasz orzełek- godło Polski- odrysowywanie dłoni, wycinanie i przyklejanie ich na szablon orła, kolorowanie.
 12. Warszawa- burza mózgów, podawanie swoich skojarzeń ze stolicą oraz pomysłów, w jaki sposób powstała
 13. Czym jest legenda?- burza mózgów, wyjaśnienie terminu „LEGENDA”
 14. Wars i Sawa- jak powstała Warszawa- wysłuchanie legendy W. Chotomskiej oraz rozmowa na temat jej treści
 15. Podróż przez legendy polskie- opowiadanie legend o różnych polskich miastach ( Toruń, Zakopane, Kraków, Gdańsk,)
 16. Poznańskie koziołki- historyjka obrazkowa na podstawie wysłuchanej legendy.
 17. Święto NIEPODLEGLOŚCI - część artystyczna w wykonaniu dzieci. Odśpiewanie Hymnu o godz. 11:11
 18. Ćwiczenia poranne codziennie, ćwiczenia gimnastyczne 1x w tygodniu, spacery