Deszczowa muzyka

  1. Wysłuchanie opowiadania Włodzimierza Dulemby „KAPUŚNIACZEK”. Rozmowa nt. rożnych rodzajów deszczu. Rozmowa o symbolach pogodowych.

Deszczowi artyści – praca plastyczna

  1. Deszczem malowane – zabawy dramowe
  2. Zabawy badawcze z wodą
  3. Deszczowa kropelka – słuchanie opowiadania H. Bechlerowej „ Jedna srebrna kropelka”
  4. Obieg wody w przyrodzie
  5. Zabawy z literą ”k”
  6. Słuchanie wiersza „ Parasole” H. Bechlerowej
  7. Zabawy muzyczne z parasolami i pałeczkami
  8. Poznajemy cyfrę „5” – zabawy matematyczne
  9. Ćwiczenia poranne, gimnastyczne, codzienne spacery