W świecie emocji

  1. My i nasze emocje – zajęcia edukacyjne -odkrywanie i rozpoznawanie różnych emocji , łączenie koloru z emocją. Jak się czuję – autoprezentacja ,ćwiczenia umiejętności okazywania emocji w różnych sytuacjach
  2. Analiza ilustracji- dopasowywanie emotikonów -naklejek do ilustracji.
  3. Dzień kredki w przedszkolu – oglądanie filmu edukacyjnego , jak powstają kredki
  4. Zadania plastyczno- techniczne związane z tematem dnia
  5. Podróż do krainy gniewu – wysłuchanie opowiadania G. Kasdepke „ Gniew”

„U” , jak uśmiech – reagowanie uśmiechem na wyrazy z „u”

  1. Rzeźbiarze – ćwiczenia motoryki małej z kawałka gazety formowanie wałka. Tworzenie z niego litery „u”
  2. Nasze smutki – burze mózgów
  3. Smutkiem malowane – malowanie na mokrym papierze
  4. Słuchanie wiersza R.Witka „ W krainie radości”
  5. Ćwiczenia klasyfikacji- Nasze emocje

Spacery, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne