W świecie teatru

 

  • Wycieczka do manufaktury bombek w Krośnicach, poznanie etapów powstawania bombek, udział w warsztatach

  • Poznanie literki „t, T”, analiza i synteza słuchowa, próby czytania

  • Wysłuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „ Marzenia senne” – rozmowa na temat treści utworu

  • Rozwiązywanie zagadek słownych

  • Poznanie liczby 4, przeliczanie za pomocą liczebników głównych i porządkowych

  • Rozmowa na temat teatru , jego budowy, funkcji jaka spełnia.

  • Udział w przedstawieniu „ Szewczyk Dratewka”

  • Poznanie różnych rodzajów pacynek występujących w teatrze

  • Pasowanie na przedszkola