Znamy te baśnie

 

  • Poznanie literki „ d, D”, analiza i synteza słuchowa, próby czytania

  • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „ Baba – Jaga na basenie ” - rozmowa na temat zwyciężania dobra nad złem, dostrzeganie humoru w wysłuchanym utworze

  • Wykonanie własnych bajeczek, poznanie osób które tworzą bajki

  • Wykonanie pracy plastycznej – Księżniczka na zamku

  • Poznanie figury geometrycznej – prostokąta i jego cech charakterystycznych, rozpoznawanie poznanych figur geometrycznych

  • Wykonywanie ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej

  • Słuchanie baśni i bajek
  • Udział w zabawach z okazji Dnia Kredki

  • Zabawy w kodowanie