W świecie teatru

  1. Pieczemy pierniki . Zapoznanie z legendą „ Toruńskie pierniki” wg. M. Kruger E. Stójowej
  2. Układanie historyjki obrazkowej na w/w temat według kolejności zdarzeń
  3. Lukrowanie o ozdabianie wypieczonych pierników
  4. „ W teatrze” – słuchanie opowiadania R. Jędzrzejewskiej- Wróbel „ Teatr”, burza mózgów „ Widownia i scena”
  5. Oglądanie teatrzyku kukiełkowego „ Legenda o smoku wawelskim”
  6. Kukiełka z drewnianej łyżki – praca plastyczno- techniczna
  7. Opowiadanie R. Piątkowskiej „ Aktorka” – rozm. z dziećmi nt treści . Zabawa dramowa. Pokaz filmu niemego lub teatru pantomimy
  8. Zabawy z literą „Y”
  9. Ćwiczenia manualne
  10. Ćwiczenia gimnastyczne , poranne , spacery w zależności od panujących warunków atmosferycznych, zabawy ruchowe