Główny Skarbnik prosi o dokonanie wpłat na Fundusz Rodzicielski ze wszystkich grup najpóźniej do końca listopada.