Świąteczny czas

1. W oczekiwaniu na choinkę - wysłuchanie opowiadania B. Ostrowickiej oraz rozmowa nt utworu

2. Wypowiedzi dzieci nt  pomocy w domu przed świętami

Zabawy sensoryczne " Co tak pachnie?"

3. Świąteczne przeliczenia- zabawy matematyczne , przeliczanie i klasyfikacja

4. Łańcuch z kół - praca plastyczno- techniczna

5. Świąteczna pomoc - rozmowa nt pomagania innym , burza mózgów

6. Pomocna dłoń - zajęcia plastyczne ,tworzenie symbolu pomagania

7. "Marzenia choinki" - analiza treści listu od choinki , rozmowa o istocie świąt ,podkreślenie wartości świąt rodzinnych

8. Pączkowa choinka - zajęcia plastyczne

9. Wigilia - wysłuchanie opowiadania W.Dulemby , rozmowa nt utworu , burza mózgów . Układanie historyjki obrazkowej według zdarzeń, opowiadanie

10. Eko - choinka - wykonanie pracy na konkurs plastyczny

11. Ćwiczenia gimnastyczne , poranne, spacery, zabawy ruchowe