W ŚWIECIE EMOCJI

1.My i nasze emocje –zajęcia edukacyjne, odkrywanie i rozpoznawanie różnych emocji, łączenie koloru z emocją

 1. 4, 5latki KP- analiza ilustracji, dopasowywanie emotikonów- naklejek do sytuacji, liczenie od 1-5
 2. Muzyką malowane- zabawa relaksacyjna, malowanie do różnego rodzaju muzyki.
 3. Co robię? Co czuję?- zabawa pantomimiczna, określanie uczuć w danej sytuacji.
 4. Podróż do krainy gniewu- aktywne słuchanie opowiadania G. Kasdepke „GNIEW” i rozmowa na temat treści utworu. Czym jest złość? Rozmowa o sposobach na rozładowanie złości.
 5. „U” jak uśmiech- zabawa słuchowa, reagowanie uśmiechem na wyrazy z „U”, dzielenie wyrazów na sylaby, wyszukiwanie zdjęć, w nazwach których jest głoska „U”
 6. Głodny wróbelek- zabawa matematyczna z wykorzystaniem ziarenek
 7. Nasze smutki- burza mózgów, opowiadanie o sposobach radzenia sobie ze smutkiem
 8. Smutkiem malowane- zajęcia plastyczne, wyciszające, malowanie na mokrym papierze.
 9. Muzyka pełna emocji- rozmowa o różnym charakterze muzyki i skojarzeniach jakie wywołuje
 10. W krainie radości- słuchanie wiersza R. Witka „kolekcjoner uśmiechów” i rozmowa na temat tego, czym jest radość. Rozmowa o tym, jak zwierzątka okazują radość.
 11. Ćwiczenia poranne codziennie, ćwiczenia gimnastyczne 1x w tygodniu, spacery.