Przewodnicząca Rady Rodziców zwołuje spotkanie Rady na poniedziałek, 16 grudnia, o godz. 16:00 w Przedszkolu. Podczas spotkania omówimy plan finansowy Przedszkola na rok 2016.