Świąteczny czas

 1. W oczekiwaniu na choinkę- wysłuchanie opowiadania B. Ostrowickiej oraz rozmowa na temat jego treści.
 2. Świąteczne układanki- ćwiczenia pamięci, powtarzanie sekwencji ruchów i odwzorowywanie jej
 3. W domowym zaciszu- rozmowa, swobodne wypowiedzi na temat pomocy w pracach przedświątecznych
 4. Co tak pachnie? Zabawa sensoryczna, rozpoznawanie świątecznych zapachów
 5. Świąteczne przeliczenia- zabawa matematyczna, przeliczanie i klasyfikacja
 6. 4,5l KP- kolorowanie bombek wg. kodu
 7. Świąteczne skarpety- praca plastyczna
 8. Świąteczna pomoc- rozmowa na temat pomagania innym.
 9. Worek Mikołaja- zabawa sensoryczna, rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku
 10. Marzenia choinki- słuchanie listu od choinki, analiza jego treści, rozmowa o istocie świąt, podkreślanie wartości świąt rodzinnych
 11. Świąteczne rozsypanki- ćwiczenia spostrzegawczości, rozcinanie i układanie obrazka z części.
 12. Dwanaście potraw- burza mózgów, klasyfikacja obrazków.
 13. Ości-zabawa matematyczna