NOWY ROK TUŻ TUŻ

 

 1. Zegary dawniej i dziś – słuchanie wiersza B. Formy „ Różne zegary” i rozmowa na temat jego treści
 2. Jak zmierzyć czas- prezentacja zegarów, zapoznanie z klepsydrą
 3. Zegarowe zabawy- zabawa doskonaląca orientację w czasie, określanie czynności wykonywanych o rożnych porach dnia
 4. 4,5latki KP- klasyfikowanie zaprezentowanych czynności ze względu na porę dnia. Zegary i ich cienie.
 5. Ulotne chwile- zabawy z „ Panem Czasu” , rozmowa na temat upływu czasu i tego, czy można go zatrzymać
 6. Wczoraj, dziś, jutro- rundka, ćwiczenie językowe, rozumienie następstwa czasowego
 7. Wystawa kalendarzy- pokaz różnego typu kalendarzy
 8. Pory roku i miesiące- zajęcia edukacyjne, utrwalanie nazw miesięcy, łączenie miesięcy z porami roku
 9. Pory roku- ćwiczenia w klasyfikacji
 10. Dni tygodnia- zabawa dydaktyczna, utrwalanie nazw Dni tygodnia
 11. Zabawy z cyfrą 7
 12. Mrożone skarby- zabawa badawcza z wykorzystaniem lodu oraz lupy
 13. Nowy Rok- słuchanie wiersza L.J.Kerna „Bajka o Starym i Nowym Roku”- analiza treści utworu.
 14. Balonikowe przeliczenia- zabawy matematyczne z wykorzystaniem balonów