KOSMICZNE PODRÓŻE

 1. Rakietą ku górze- rozmowa na temat kosmosu, co zabrać ze sobą w kosmiczną podróż?
 2. Rakieta-praca plastyczna z wykorzystaniem papierowej rolki
 3. Wielkie odliczanie- zabawa ruchowa, odliczanie na wspak
 4. Gwiezdne wycinanki- ćwiczenia grafomotoryczne,
 5. 4,5latki KP- Kolorowanie figur wg. kodu
 6. Słońce i planety- rozmowa o układzie słonecznym
 7. Słoneczna gwiazda- słuchanie wiersza J. Brzechwy „ jasne jak słońce” oraz rozmowa na temat treści utworu.
 8. „P” jak podskoki, zabawy z literą P
 9. Lepienie planety z plasteliny
 10. Układ słoneczny- słuchanie wiersza B.Formy „PLANETY”, poszerzenie wiedzy na temat kosmosu
 11. Imiona planet-zabawa dydaktyczna, utrwalanie nazw planet
 12. Księżyc, co to takiego? Burza mózgów, ciekawostki o księżycu, jego wyglądzie i różnych fazach
 13. Zabawy z liczbą 8, przeliczanie w dostępnym zakresie
 14. Dzień i noc- zabawa matematyczna, układanie rytmów, rozmowa o czynnościach wykonywanych w dzień i w nocy.