ZIMOWE SZALEŃSTWO

  1. Słuchanie opowiadania W.Dulemby „ Mróz na szybie” .Omówienie treści opowiadania. Cechy charakterystyczne zimy.
  2. Zapoznanie z dziełem malarskim i jego twórczą interpretacją. Analiza ilustracji i wypatrywanie niepasujących szczegółów
  3. Symbole pogodowe – rozmowa nt zjawisk pogodowych występ. zimą. Termometr – zapoznanie z różnymi rodzajami termometrów, omówienie zastosowania
  4. Praca plastyczna – „ Widok za oknem zimą”
  5. Zwierzęta zimą , rozmowa nt niesienia pomocy zwierzętom zimą . Tropy zwierząt – domino do uzupełniania
  6. Dzwonią dzwonki sań – różne rodzaje dzwonków, naśladowanie ich dźwięków, ćwiczenie spostrzegawczości
  7. Słuchanie i omówienie wiersza A.Frączek „ Na nartach” . Zwracanie uwagi na bezpieczeństwo w czasie zabaw zimowych
  8. Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 8 . Umiejętność przeliczania w zakresie osiem liczebnikami porządkowymi
  9. Krajobraz zimowy – praca plastyczna
  10. Ćwiczenia gimnastyczne , poranne, spacery