Mijają dni, miesiące

 

  • Poznanie litery „ r, R”, analiza i synteza słuchowa, podawanie przykładów słów, próby czytania

  • Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „ Prawdziwy skarb”

  • Rozmowa na temat powtarzalności dni, miesięcy

  • Nauka nazw miesięcy

  • Ciekawe rymy – Doskonalenie dykcji i poczucia rytmu

  • Oglądanie różnego rodzaju zegarów i mechanizmów ich działania, poznanie zawodu zegarmistrza

  • Gimnastyka buzi i języka – ćwiczenia artykulacyjne

  • Poznanie cyfry 7, rozwijanie umiejętności przeliczenia w zakresie cyfry

  • Wykonanie pracy plastycznej – Kalendarz

  • Moja mapa skarbów – praca twórcza